Comenzi: office@avicena.ro - Livrari pe raza orasului Iasi
Suna-ne

0752 069 909

Comenzi: office@avicena.ro - Livrari pe raza orasului Iasi

Politica de confidențialitate www.avicena.ro

Prin comenzile pe care le realizați, ne oferiți acordul expres și neechivoc ca datele dvs. personale să fie prelucrate de către www.avicena.ro, respectiv SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL.

SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL nu solicită și nu colectează în mod deliberat date cu caracter personal aparținând minorilor. În situația în care descoperim că au fost colectate, în mod accidental, date cu caracter personal de la un minor, vom șterge aceste date în cel mai scurt timp posibil.

Această Politică de confidențialitate a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „GDPR”).

1. Care este temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră?

Prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR].

În activitatea SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL , prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. Prelucrarea datelor clienților persoane fizice, în scop de promovare (transmiterea newsletter–ului, precum și transmiterea de invitații sau oferte) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a vă fi perceput vreun cost și fără a fi afectată calitatea serviciilor noastre de care veți beneficia în viitor. Vă puteți dezabona oricând, trimițându–ne un e–mail la adresa office@avicena.ro, cu subiectul „Dezabonare”.

2. De ce colectăm date cu caracter personal?

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e–mail (fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter, fie pentru că sunteți clientul nostru, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter–uri și e–mail–uri informative, totul pentru a vă crea o experiență favorabilă.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la produsele și serviciile noastre sau evenimentele pe care le organizăm ori care sunt organizare în colaborare cu noi (de exemplu, târguri ori degustări de vinuri), precum și anumite servicii legate de activitatea noastră (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau modificări ale serviciile noastre on–line, politici de suport tehnic sau alte modificări conexe).

3. Care sunt drepturile de care beneficiați?

a)   În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:a) Dreptul de acces, adică de a obține din partea SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu

caracter personal care vă aparțin și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: 

  • scopurile prelucrării;
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
  • existența dreptului de a depune o plângere în fața autorității competente;în

b)  dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL , fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă aparțin.

c)  datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;·   dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit.

d) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2) GDPR;·  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului român.  Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când.

d)  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și  semnată, la adresa de e-mail office@avicena.ro

e)   De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

4. Ce tehnologii utilizăm pentru colectarea și stocarea datelor dumneavoastră?

Site-ul www.avicena.ro utilizează tehnologii și module de tip „cookie” doar pentru analiza numărului de vizite pe site (Google Analytics) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel” sau alte asemenea tehnologii).Datele dumneavoastră sunt stocate în bazele noastre de date în format fizic și electronic, la care au acces doar persoanele expres autorizate, fiind adoptate măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

5. Cum asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal?

SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm. De aceea, stocăm informațiile dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL. Aceștia au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a asigura datelordumneavoastră un nivel de protecție adecvat, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de lege. 

6. Transferul datelor cu caracter personal

SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care vă dați consimțământul expres și prealabil în acest sens. Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui provider de soluții software pentru găzduirea website-ului www.avicena.ro ori pentru transmiterea newsletter-ului). În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii noștri respectă securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Am mai putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale în cazul în care suntem obligați prin lege (spre exemplu, dacă primim o solicitare de la o autoritate abilitată de lege). De asemenea, am putea divulga datele dumneavoastră în cazul in care o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții sau pentru a proteja siguranța sau drepturile clienților și angajaților noștri.

SC AVICENA COMPUTERS GRUP SRL nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind modul în care prelucrăm date cu caracter personal și modul în care gestionăm confidențialitatea acestora, vă rugăm să ne contactați oricând la adresa de e-mail office@avicena.ro sau la numerele de telefon +40 752 069 909.

Ultima actualizare: aprilie 2023.

Scroll to Top